Przygotowanie do I Komunii Świętej

Do przyjęcia Sakramentu Eucharystii niezbędne jest uprzednie przyjęcie Sakramentu Chrztu i skorzystanie z Sakramentu Pojednania i Pokuty. Ponadto wymagana jest podstawowa znajomość katechizmu Kościoła katolickiego i umiejętność odróżnienia Chleba Eucharystycznego od chleba powszedniego.

Przygotowania do I Komunii Świętej zgodnie z ustaleniami Archidiecezji Gnieźnieńskiej trwają w naszej parafii 2 lata.
W związku z tym rodzice, którzy pragną, by ich dziecko przyjęło Komunię Świętą w zwyczajowym okresie III klasy szkoły podstawowej są zobowiązani wypełnić formularz zgłaszający najpóźniej w miesiącu wrześniu na początku II klasy szkoły podstawowej.

Formularze zgłoszeniowe – do pobrania w zakrystii naszej świątyni.

Terminy I Komunii Świętej w najbliższych latach:(zawsze 2 tygodnie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego)
26 maja 2019
17 maja 2020
9 maja 2021
22 maja 2022
14 maja 2023