Domowy Kościół

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

DK pomaga małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności i miłości małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Przynależymy do rejonu chodzieskiego i spotykamy się raz w miesiącu w grupach o stałym składzie (od 4 do 7 małżeństw), które nazywamy kręgami Domowego Kościoła. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania każdego kręgu czuwa ksiądz opiekun.  W naszym rejonie jest już 8 kręgów.

Nasz parafialny krąg powstał na przełomie 2013/14 roku z inicjatywy księdza Bartłomieja Blata. Obecnie krąg składa się z 4 małżeństw, a opiekunem jest ks. Łukasz Jaworski.