Pogrzeb

Pogrzeb katolicki Należy dostarczyć:  – akt zgonu, -karta zgonu – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je…

Sakrament Święceń

Kapłaństwo W wielu posługach dla wspólnoty sakrament kapłaństwa ma szczególne znaczenie. W Dziejach Apostolskich czytamy, że pewnego dnia wspólnota wierzących wybrała siedmiu mężów „dobrej sławy, pełnych ducha i mądrości” jako…

Małżeństwo

Małżeństwo   INFORMACJE KURII METROPOLITARNEJ DOTYCZĄCE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA Ślub kościelny jest sakramentem i dlatego można go udzielać tylko osobom wierzącym. Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński umawiają…

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych   Kościół wierzy, wyznaje i naucza, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, cierpiących i będących w niebezpieczeństwie śmierci, a jest to sakrament…

Eucharystia

Eucharystia Najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii św. jest jego rodzina, a miejscem udzielania Pierwszej Komunii św. jest własna parafia. Rodzinie w przygotowaniu dziecka…

Bierzmowanie

Bierzmowanie Księdzem przygotowującym kandydatów do bierzmowania jest: ks.  Tomasz  Rogaliński Kontakt z (księdzem przygotowującym):  W biurze parafialnym w środy od 17.00 – 18.00 telefon:     720 313 915  SMS…

Chrzest Święty

Chrzest św.   Sakramentu chrztu w parafii udzielamy w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.15 oraz w czwartą sobotę miesiąca na wieczornej Mszy św. W wyjątkowych wypadkach termin może ulec zmianie. Chrzest…