Małżeństwo

Małżeństwo   INFORMACJE KURII METROPOLITARNEJ DOTYCZĄCE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA Ślub kościelny jest sakramentem i dlatego można go udzielać tylko osobom wierzącym. Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński umawiają…

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych   Kościół wierzy, wyznaje i naucza, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, cierpiących i będących w niebezpieczeństwie śmierci, a jest to sakrament…

Eucharystia

Eucharystia Najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii św. jest jego rodzina, a miejscem udzielania Pierwszej Komunii św. jest własna parafia. Rodzinie w przygotowaniu dziecka…

Bierzmowanie

Bierzmowanie Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, nabożeństwa), żyjąca w zgodzie z zasadami…

Chrzest Święty

Chrzest św.   Sakramentu chrztu w parafii udzielamy w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.15 oraz w czwartą sobotę miesiąca na wieczornej Mszy św. W wyjątkowych wypadkach termin może ulec zmianie. Chrzest…