Pogrzeb

Pogrzeb katolicki Należy dostarczyć:  – akt zgonu, -karta zgonu – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je…

Sakrament Święceń

Kapłaństwo W wielu posługach dla wspólnoty sakrament kapłaństwa ma szczególne znaczenie. W Dziejach Apostolskich czytamy, że pewnego dnia wspólnota wierzących wybrała siedmiu mężów „dobrej sławy, pełnych ducha i mądrości” jako…

Małżeństwo

Małżeństwo   INFORMACJE KURII METROPOLITARNEJ DOTYCZĄCE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA Ślub kościelny jest sakramentem i dlatego można go udzielać tylko osobom wierzącym. Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński umawiają…

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych   Kościół wierzy, wyznaje i naucza, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, cierpiących i będących w niebezpieczeństwie śmierci, a jest to sakrament…