Komunikaty duszpasterskie V. Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2023 r.

1. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa – piątek, godz. 18.00, Gorzkie Żale – niedziela, godz. 15.00, po którym Msza św. wieczorna zamiast o godz. 18.30. Przypominamy o możliwości zdobywania odpustów zupełnych dla siebie lub dla zmarłych.

2. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy całodzienne Spowiedzi Wielkanocne w parafiach naszego dekanatu. My przeżyjemy Dzień Spowiedzi Wielkanocnej z udziałem zaproszonych kapłanów w Wielki Poniedziałek tj. 3 kwietnia. Okazja do spowiedzi będzie:
– przed południem: 11.00 – 12.00
– po południu: 15.30 – 17.00
– wieczorem: 20.00 – 21.00
Odkładanie spowiedzi na ostatnią chwilę może się zakończyć tym, że święta prze-żywać będziemy w grzechu śmiertelnym. Zróbmy wszystko i tak to zaplanujmy, aby przeżywać je w stanie łaski uświęcającej.
Okazja do spowiedzi na wioskach w przyszłą niedziele: w Tarnowie od godz. 8.15, w Gościejewie – od godz. 10.40.

3. Do czwartku prosimy zgłaszać starszych, chorych, których nie odwiedzamy co miesiąc, na spowiedź wielkanocną, która odbędzie się w sobotę 1 kwietnia w go-dzinach rannych.

4. W piątek – 31 marca – po Mszy św. o godz. 18.30, zapraszamy na Adorację Pa-na Jezusa do godz. 22.00 oraz do udziału w indywidualnej Nocnej Drodze Krzy-żowej wokół naszego jeziora. Udział w niej odbywa się na własną odpowiedzial-ność, trasa biegnie od kościoła – drogą na Owczegłowy – most Schulza – miejsce pamięci – strzelnica – promenada – kościół. Obowiązkowo należy mieć kamizelkę odblaskową i latarkę, najlepiej czołową.

5. W sobotę – 1 kwietnia o godz. 17.00 – spotkanie ministrantów i lektorów w salce parafialnej.

6. W przyszłą niedzielę, przed kościołem, Caritas Parafialny będzie rozprowadzał palmy, natomiast w Wielki Czwartek będzie można nabyć chlebek do święconki. Ofiary będą przeznaczone na charytatywną działalność parafialnego „CARITAS”. Caritas na pogorzelców zebrało 4654zł.

7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII i ich rodziców w następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.15, w kościele.

8. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać w kopertach do koszycz-ka na składkę.

9. Dziękujemy za spływające daniny diecezjalne. Za każde okazane dobro, zrozu-mienie i wszelką życzliwość składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”.

10. W minionym tygodniu Pan powołał + Aleksandra Piątek i Henryka Pogorzelskiego . Ich duszę i naszych bliskich zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu…