Komunikaty  duszpasterskie XIV. Niedziela Zwykła 03.07.2022r.

 

  1. Od 18 – 19  lipca przeżyjemy Peregrynację Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii. Zadbajmy o ustrojenie naszych domów, ulic, przydrożnych krzyży i kapliczek. W bocznej kruchcie można się zaopatrzyć w dekoracje okienne, chorągiewki, flagi na Peregrynację Obrazu Matki Bożej.

 

  1. Dziękujemy za spływające daniny diecezjalne. Za każde okazane dobro, zrozumienie i wszelką życzliwość składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”.

 

  1. Z naszej parafii Pan powołał do siebie śp. Przemysława Michalaka, Jana Balcera, Zygmunta Sprawkę oraz Ks. Kanonika Eugeniusza Śliwę. Wieczny odpoczynek…