Msza za Ojczyznę – 3 maja 2019 r. g. 10:00

3 maja w państwowe święto Konstytucji 3 maja o godzinie 10:00, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zapraszamy wszystkich parafian i Rogoźnian na uroczystą Mszę Świętą ZA OJCZYZNĘ.

Zgromadźmy się licznie we wspólnocie modlitwy, w pokoju i zgodzie, aby prosić o błogosławieństwo i ochronę od klęsk dla ukochanej Polski.

 

Burmistrz Rogoźna i Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie zapraszają do udziału w wydarzeniu. Program uroczystości przedstawia się następująco:

9:20 zbiórka uczestników przemarszu na placu Karola Marcinkowskiego

9:40 przemarsz do kościoła p.w. św. Wita

10:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny

11:00 oficjalne obchody na placu Powstańców Wielkopolskich
(występ artystyczny uczniów SP nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie; rozwiązanie konkursu na najlepszy strój – Kazimierz Nestor Sapiecha; złożenie wiązanek pod pomnikiem powstańców Wielkopolskich oraz Żołnierzy i Ofiar Terroru Hitlerowskiego)

ks. Łukasz Jaworski

Wikariusz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.