Święconka w kościele i NA WIOSKACH – harmonogram

Wszystkich wierzących parafian zapraszamy na pobłogosławienie pokarmów, które z dobroci Bożej spożywać będziemy przy naszych stołach w Poranek Wielkanocny.

W naszej świątyni święcenie odbędzie się punktualnie o godzinie:

13:00

14:00

15:00

16:00

Święcenie pokarmów na wioskach według schematu:

TRASA I

10.00 – Marlewo – p. Karaś

10.10 – Marlewo – przy Krzyżu

10.20 – Cieśle – przy Krzyżu

10.30 – Owczegłowy – przy Krzyżu

10.35 – ul. Za Jeziorem – p. Marszał

11.30 – ul. Słoneczna 11 – p. Szeląg

11.40 – ul. Prusa 13 – p. Nowak

11.50 – ul. Działkowa 33 – p. Piekarscy

12.00 – Ruda – między blokami

 

 

 

 

TRASA II

początek o godz. 10.00

10.00 – Kaziopole – p. Piechowiak (Nr 5)

10.10 – Kaziopole – p. Kaźmierczak (przy figurze)

10.25 – Owieczki – Remiza OSP

10.35 – Gościejewo – kaplica

11.00 – Owieczki II

11.15 – Karolewo – świetlica

11.30 – Tarnowo – kaplica

11.45 – Laskowo – p. Świstek

12.30 – Tarnowo – przejazd kolejowy

12.45 – Gościejewo – p. Kurkowiak

13.00 – Gościejewo – p. Bierła

ks. Łukasz Jaworski

Wikariusz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.