Pogrzeb

Pogrzeb katolicki

pogrzeb

Należy dostarczyć: 
– akt zgonu,
-karta zgonu
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Ks. Proboszcz

Proboszcz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.