Eucharystia

Eucharystia

 1. Najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii św. jest jego rodzina, a miejscem udzielania Pierwszej Komunii św. jest własna parafia.
 2. Rodzinie w przygotowaniu dziecka pomagają katecheci i kapłani.
 3. Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. trwa w domu rodzinnym od narodzin i chrztu dziecka. Niezastąpioną rolę odgrywa tu świadectwo sakramentalnego życia rodziców i całej rodziny.
 4. W programie katechetycznym przygotowanie do Pierwszej Komunii św. trwa dwa lata (klasy II-III).
 5. Pod koniec pierwszej klasy, w czerwcu jest spotkanie rodziców dzieci, które rozpoczyna ostatni etap przygotowania dziecka.
 6. Elementami przygotowania są:
  1. postawa rodziców i ich zaangażowanie w życie sakramentalne,
  2. katechezy szkolne (w tym także opanowanie wiadomości z małego katechizmu, za które odpowiedzialni są rodzice dziecka),
  3. coniedzielna Msza św. o godz. 11.15,
  4. comiesięczne katechezy w kościele dla rodziców i dzieci zasadniczo w pierwszy czwartek miesiąca na wieczornej Mszy św.

Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

 1. Podczas katechez pierwszoczwartkowych w miesiącu:
  1. październiku – zostają poświęcone różańce, które matki wręczają swoim dzie-ciom,
  2. grudniu (08.12.) – zostają poświęcone medaliki, które matki chrzestne wręcza-ją swoim chrześniakom,
  3. lutym (02.02.) – zostają poświęcone świece chrzcielne, które ojcowie chrzestni wręczają swoim chrześniakom,
  4. marcu (19.03.) – zostają poświęcone książeczki do nabożeństwa, które ojcowie wręczają swoim dzieciom.
 2. Rodzice do końca października dostarczają metryki chrztu dzieci, które były chrzczone poza parafią.
 3. Z uwagi na to, że w naszej parafii dzieci przyjmują Pierwszą Komunię św. ra-zem ze swoimi rodzicami, rodzice żyjący w niesakramentalnych związkach, z miłości do swoich dzieci powinni uregulować swoje życie małżeńskie zgodnie z nauką Kościoła. Tam, gdzie to nie jest możliwe, z dzieckiem Pierwszą Komunię św. przyjmują chrzestni dziecka.
 4. Z powodów obiektywnych poszczególne terminy mogą ulec zmianie.

Ks. Proboszcz

Proboszcz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.