Chrzest Święty

Chrzest św.

 

 1. Sakramentu chrztu w parafii udzielamy w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.15 oraz w czwartą sobotę miesiąca na wieczornej Mszy św. W wyjątkowych wypadkach termin może ulec zmianie.
 2. Chrzest zgłaszają rodzice w biurze parafialnym w godzinach otwarcia biura na miesiąc przed planowanym terminem chrztu.
 3. Rodzice zgłaszając chrzest przynoszą ze sobą komplet dokumentów:
  1. skrócony akt urodzenia dziecka z USC,
  2. świadectwo ślubu kościelnego (jeżeli ślub był poza naszą parafią),
  3. zaświadczenia rodziców chrzestnych (świadectwo moralności od ks. proboszcza),
  4. zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie dla rodziców i chrzestnych.
 4. Uczestnictwo w katechezie przed chrztem jest obowiązkowe dla rodziców i chrzestnych. Chrzestni spoza parafii mogą uczestniczyć w katechezie organizowanej w swojej parafii. Powinno to być zaznaczone za dostarczonym zaświadczeniu. Katechezy w naszej parafii odbywają się w kościele w piątki przed wyznaczonym terminem po wieczornej Mszy św. (przed II Ndz miesiąca i IV Sb miesiąca)
 5. Z powodów obiektywnych poszczególne terminy mogą ulec zmianie.
 6. Parafianie poproszeni o bycie chrzestnymi w  parafii zgłaszają się do biura parafialnego po zaświadczenie osobiścieKandydaci na chrzestnych muszą wypełniać warunki podane przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Zgodnie z  874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
 • Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ks. Proboszcz

Proboszcz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.