Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, nabożeństwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

  1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania powinno trwać trzy lata. Podczas tego przygotowania rodzice kandydata powinni czuwać nad tym, aby jego życie religijne było dowodem na to, że chce przyjąć ten sakrament.
  2. Pierwszy rok przygotowania kandydaci zaliczają uczestnicząc w katechezie. Powinni w tym czasie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. i co miesiąc korzystać z Sakramentu Pojednania.
  3. W drugim roku przygotowania do katechez  co niedzielnej Mszy św. spowiedzi św. dochodzi uczestnictwo w specjalnej Mszy św. w kościele w pierwsze PIĄTKI miesiąca o godz. 18.30.
  4. W trzecim rokuprzygotowania oprócz coniedzielnej Mszy św. i comiesięcznej spowiedzi św. kandydaci uczestniczą w DRUGI PIĄTEK miesiąca w specjalnej Mszy św. a po niej w katechezie.
  5. W czasie trwania całego przygotowania kandydaci uczestniczą także w nabożeństwach roku liturgicznego (np. Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa).
  6. Potwierdzenie uczestnictwa w poszczególnych punktach przygotowania kandydaci mają odnotowane w swoich dzienniczkach.

Ks. Proboszcz

Proboszcz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.