Bierzmowanie

Bierzmowanie

Księdzem przygotowującym kandydatów do bierzmowania jest:
ks.  Tomasz  Rogaliński
Kontakt z (księdzem przygotowującym):
  •  W biurze parafialnym w środy od 17.00 – 18.00
  • telefon:     720 313 915  SMS

Przygotowanie do Bierzmowania

  1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania powinno trwać t2 lata. Podczas tego przygotowania rodzice kandydata powinni czuwać nad tym, aby jego życie religijne było dowodem na to, że chce przyjąć ten sakrament.
  2. Przygotowanie rozpoczyna  się w *8 klasie szkoły podstawowej  i kończy 1 klasie ponadpodstawowej
  3. W I roku przygotowania do katechez  co niedzielnej Mszy św. spowiedzi św. dochodzi uczestnictwo w Mszy św. w kościele w pierwsze PIĄTKI miesiąca o godz. 18.30.
  4. W II roku przygotowania oprócz coniedzielnej Mszy św. i comiesięcznej spowiedzi św. kandydaci uczestniczą w DRUGI PIĄTEK miesiąca w specjalnej Mszy św. a po niej w celebracjach itp.
  5. W czasie trwania całego przygotowania kandydaci uczestniczą także w nabożeństwach roku liturgicznego (np. Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa).
  6. Potwierdzenie uczestnictwa w poszczególnych punktach przygotowania kandydaci mają odnotowane w swoich dzienniczkach.

Ks. Proboszcz

Proboszcz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.