Bierzmowanie

Bierzmowanie

Księdzem przygotowującym kandydatów do bierzmowania jest:
ks.  Tomasz  Rogaliński
Kontakt z (księdzem przygotowującym):
  •  W biurze parafialnym w środy od 17.00 – 18.00
  • telefon:     720 313 915  SMS
  • Aktualności O Bierzmowaniu  pod adresem strony:      
  • //parafia-wita.pl/przygotowanie-do-bierzmowania-2/

Przygotowanie do Bierzmowania

  1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania powinno trwać 2 lata. Podczas tego przygotowania rodzice kandydata powinni czuwać nad tym, aby jego życie religijne było dowodem na to, że chce przyjąć ten sakrament.
  2. Przygotowanie rozpoczyna  się w *8 klasie szkoły podstawowej  i kończy 1 klasie ponadpodstawowej
  3. W I roku przygotowania do katechez  co niedzielnej Mszy św. spowiedzi św. dochodzi uczestnictwo w Mszy św. w kościele.
  4. W II roku przygotowania oprócz coniedzielnej Mszy św. i comiesięcznej spowiedzi św. kandydaci uczestniczą w DRUGI PIĄTEK miesiąca w specjalnej Mszy św. a po niej w celebracjach itp.
  5. W czasie trwania całego przygotowania kandydaci uczestniczą także w nabożeństwach roku liturgicznego (np. Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa).
  6. Potwierdzenie uczestnictwa w poszczególnych punktach przygotowania kandydaci mają odnotowane w swoich dzienniczkach.

Ks. Proboszcz

Proboszcz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.