Pogrzeb

Pogrzeb katolicki Należy dostarczyć:  – akt zgonu, -karta zgonu – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je…

Sakrament Święceń

Kapłaństwo W wielu posługach dla wspólnoty sakrament kapłaństwa ma szczególne znaczenie. W Dziejach Apostolskich czytamy, że pewnego dnia wspólnota wierzących wybrała siedmiu mężów „dobrej sławy, pełnych ducha i mądrości” jako…

Małżeństwo

Małżeństwo   INFORMACJE KURII METROPOLITARNEJ DOTYCZĄCE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA Ślub kościelny jest sakramentem i dlatego można go udzielać tylko osobom wierzącym. Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński umawiają…

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych   Kościół wierzy, wyznaje i naucza, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, cierpiących i będących w niebezpieczeństwie śmierci, a jest to sakrament…

Sakrament Pojednania

Sakrament Pojednania   Normalnym stanem katolika poważnie troszczącego się o swoje zbawienie jest stan łaski uświęcającej. Stan łaski uświęcającej tracimy popełniając grzech ciężki inaczej zwany śmiertelnym.…

Eucharystia

Eucharystia Najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii św. jest jego rodzina, a miejscem udzielania Pierwszej Komunii św. jest własna parafia. Rodzinie w przygotowaniu dziecka…

Bierzmowanie

Bierzmowanie   Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania powinno trwać trzy lata. Podczas tego przygotowania rodzice kandydata powinni czuwać nad tym, aby jego życie religijne było…

Chrzest Święty

Chrzest św.   Sakramentu chrztu w parafii udzielamy w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.15 oraz w czwartą sobotę miesiąca na wieczornej Mszy św. W wyjątkowych wypadkach termin może ulec zmianie. Chrzest…