RODO – Komunikat Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie

Publikujemy komunikat Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odnośnie wchodzącego w życie 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Wobec obowiązującego od dnia 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy, że wszelkie dane osobowe członków Kościoła katolickiego, byłych jego członków a także osób powiązanych czynnościami prawnymi z Kościołem, są chronione, przechowywane i przetwarzane zgodnie z prawem.

Kościół miał swój system prawny ochrony danych osobowych przed wejściem w życie RODO, tj, przed 24 maja 2016 r., a teraz poprzez Dekret KEP został do RODO dostosowany i opiera się na Kodeksie prawa kanonicznego, Kodeksie kanonów Kościołów Wschodnich i Dekrecie ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Wyłącznie działalność pozakościelna podmiotów kościelnych będzie regulowana przez RODO.

Przypominamy, iż z powyższego prawodawstwa wynika, że wszelkie dokumenty kościelne zawierające dane osobowe mogą być wydane tylko samym zainteresowanym, a w przypadku dzieci – ich rodzicom, bądź opiekunowi prawnemu. Mogą być one również wysłane przez kancelarię parafii drogą służbową lub pocztową do parafii, gdzie są wymagane dla określonych celów.

ks. dr Przemysław Grzybowski
Inspektor ochrony danych osobowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej

źródło: //www.archidiecezja.pl/aktualnosci/rodo_-_komunikat_kurii.html

Ks. Proboszcz

Proboszcz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.