Dawni proboszczowie

Plebani Rogozińscy

(Na podstawie dostępnych dokumentów i akt)

XIV wiek
1326 – 1340   ks. Pakosław
1340 – 1372 ks. Mikołaj z [Tagcsi] z Gniezna
1372 – 1404 ks. Słupko
 

XV wiek

1404 – 1414 ks. Przecław
1414 – 1428 ks. Mikołaj
1428 – 1439 ks. Piotr
1439 – 1450 ks. Stefan Chybski (kanonik poznański)
1450 – 1465 ks. Sędziwoj Sobocki (kanonik poznański)
1465 – 1470 ks. Jan Kamieński
1470 – 1472 ks. Maciej Kamieński
1472 – 1485 ks. Piotr Pniewski (protonotariusz apostolski, kanonik poznański, gnieźnieński)
1485 – 1507  ks. Piotr Żukowski
 

XVI wiek

1507 – 1511 Ks. Andrzej Łaski (kustosz gnieźnieński)
1511 – 1512 Ks. Jan Rybiński (kanonik gnieźnieński, poznański i średzki)
1512 – 1523 Ks. Jakub Gwiazdowski
1523 – 1529 Ks. Erazm Kretkowski (zarazem tenutariusz dóbr Rogozińskich)
1529 – 1539 Ks. Feliks Mirucki
1539 – 1541 Ks. Maciej z Kalisza
1541 – 1563 Ks. Jan Szyszkowski (kanonik poznański)
1563 – 1578 Ks. Maciej Studzieński
od 1578 Ks. Andrzej Zbyszewski
 

XVII – XVIII wiek (do 1778 r.)

Nie ma publikacji, w których wymienia się plebanów Rogozińskich. Okres ten wymaga szczegółowej analizy dokumentów źródłowych i opracowania.
do 1778 Ks. Wawrzyniec
1793 – 1796 Ks. Stanisław Stelter
1797 – 1799 Ks. Ksawery Ulatowski
W latach 1793 – 1799 r. w Rogoźnie również: ks. Józef Krall – wikariusz i altarzysta oraz ks. Laurenty Cudbarski – altarzysta
 

XIX wiek

do 1827 Ks. Ksawery Ulatowski
1827 – 1856 Ks. Feliks Laskowski
1856 – 1866 Ks. Leopold Gawrecki
1866 – 1886 Ks. Adalbert Wojczyński
1886 – 1900 Ks. prałat Leonard Ostrowicz (szambelan papieski)
 

XX wiek

1900 – 1906 Ks. Władysław Jaskulski
1906 – 1910 Ks. Teofil Gapczyński
1910 – 1939 Ks. Konrad Pomorski
1939 – 1940   Ks. dr Kazimierz Werbel
1940 – 1941 Ks. Bronisław Drewniak
1945 – 1946 Ks. Henryk Szlarek-Trzcielski (Kanonik Honorowy Kapituły Metropolitarnej, pułkownik Wojska Polskiego)
1946 – 1965 Ks. Marian Lesiński (Kanonik Honorowy Kapituły Metropolitarnej)
1965 – 1972 Ks. Edward Pospieszny (Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu)
1972 – 1983 Ks. Kazimierz Łaszewski
1983 – 2004 Ks. Edmund Ławniczak (Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej w Środzie)
 

XXI wiek

2004 – 2009 Ks. Jan Kasztelan
Od 2009 Ks. prałat Jarosław Zimny, dziekan rogoziński

 

Ks. Proboszcz

Proboszcz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.