Litania do św. Wita

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się nad nami

Święta Boża Rodzicielko – módl się nad nami

Święta Panno nad pannami – módl się nad nami

Święty Wicie – módl się nad nami

Od najmłodszych lat do Bożych prawd poświęcony – módl się nad nami

Przez chrześcijańskiego wychowawcę Modesta w tajemnicy wychowywany – módl się nad nami

W chrześcijańskich cnotach wcześnie utwierdzony – módl się nad nami

Pokorny i prostego ducha – módl się nad nami

Niewinny i czystego serca – módl się nad nami

Uważny i pobożny w myślach – módl się nad nami

Gorący czcicielu Boga prawdziwego – módl się nad nami

Gorliwy miłośniku Zbawiciela świata – módl się nad nami

Przez Pogańskiego ojca z powodu wiary prześladowany – módl się nad nami

Przed władcą Walerianem oskarżony o bluźnierstwa przeciw pogańskim bożkom – módl się nad nami

Namawiany do zaparcia się Chrystusa – módl się nad nami

Bożą łaską w dobrym umacniany – módl się nad nami

W czystości serca wytrwały – módl się nad nami

Przez swoją opiekunkę Krestencję potajemnie z rodzinnego domu wyprowadzony – módl się nad nami

Do kraju neapolitańskiego wywieziony – módl się nad nami

Za szerzenie świętej wiary przed sąd postawiony – módl się nad nami

Do zaparcia się wiary pochlebstwami namawiany – módl się nad nami

Boży świadku odporny na herezje – módl się nad nami

Do więzienia wrzucony – módl się nad nami

W więzieniu głodem morzony – módl się nad nami

Do kotła z gorącą smołą wrzucony – módl się nad nami

Skazany na walkę z dzikimi zwierzętami – módl się nad nami

Od dzikiego lwa ochroniony – módl się nad nami

Na kole tortur łamany – módl się nad nami

Młodzieńczy bohaterze pod Chrystusowym sztandarem – módl się nad nami

Piękny kwiecie w ogrodzie Kościoła świętego – módl się nad nami

Święty patronie chorych psychicznie – módl się nad nami

Święty patronie ziemi czeskiej – módl się nad nami

Święty patronie naszej parafii – módl się nad nami

Abyśmy dojrzewali w poznawaniu prawdy wiary – wysłuchaj nas Panie

Abyśmy swoje chrześcijańskie obowiązki wiernie wypełniali – wysłuchaj nas Panie

Abyśmy młodzież słowem i przykładem w Bożej bojaźni utwierdzali – wysłuchaj nas Panie

Abyśmy unikali gorszącej mowy i uczynków – wysłuchaj nas Panie

Abyśmy zachowali pokorę ducha i czystości serca – wysłuchaj nas Panie

Abyśmy okazywali swoim nauczycielom wdzięczność – wysłuchaj nas Panie

Abyśmy się nie dali zwieść i nie ulegali błędom, które sprzeciwiają się Kościołowi – wysłuchaj nas Panie

Abyśmy przykrości znoszone dla prawdy za łaskę uważali – wysłuchaj nas Panie

Abyśmy mężnie walczyli przeciwko pokusom ciała, świata i szatana – wysłuchaj nas Panie

Abyśmy po doczesnym boju osiągnęli niebo – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.: Chryste usłysz nas.

W.: Chryste wysłuchaj nas.

K.: Módlmy się:

Boże, uchroń nas, za wstawiennictwem świętego Wita, od pychy i wyniosłości. Prowadź nas duchem cichości i łagodności, abyśmy się Tobie podobali, w dobrym wzrastali, a na koniec z Tobą się radowali, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.: Amen.