Bierzmowanie

bierzmowania

  1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania powinno trwać trzy lata. Podczas tego przygotowania rodzice kandydata powinni czuwać nad tym, aby jego życie religijne było dowodem na to, że chce przyjąć ten sakrament.
  2. Pierwszy rok przygotowania kandydaci zaliczają uczestnicząc w katechezie pierwszej klasy gimnazjum. Powinni w tym czasie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. i co miesiąc korzystać z Sakramentu Pojednania.
  3. W drugim rokuprzygotowania do katechez gimnazjalnych, coniedzielnej Mszy św. i comiesięcznej spowiedzi św. dochodzi uczestnictwo w specjalnej Mszy św. w kościele w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.30.
  4. W trzecim rokuprzygotowania oprócz coniedzielnej Mszy św. i comiesięcznej spowiedzi św. kandydaci uczestniczą w ostatnie poniedziałki miesiąca w specjalnej Mszy św. a po niej w katechezie na salce parafialnej.
  5. W czasie trwania całego przygotowania kandydaci uczestniczą także w nabożeństwach roku liturgicznego (np. Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa).
  6. Potwierdzenie uczestnictwa w poszczególnych punktach przygotowania kandydaci mają odnotowane w swoich dzienniczkach.