Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba przy ołtarzu Chrystusa jest wielkim zaszczytem.

Ma w sobie znamię wybrania. Stoją tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób wejrzał Bóg. Jak kiedyś do służby Bożej zostali powołani: Abraham, Samuel, Dawid, Apostołowie, tak i dzisiaj Boży głos słyszą ci, którzy służą Chrystusowi w Jego Kościele. W ramach liturgii spełniane są różne funkcje. Wśród nich są „ministranci”, którzy w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów  spełniają „posługę pomocniczą” w sposób określony przepisami Kościoła.

Również w naszym kościele parafialnym chłopcy pełnią służbę jako ministranci.

Służą oni Chrystusowi. Bo ministrant to ten, który służy. Każdy ministrant powinien zdawać sobie sprawę z zaszczytu, jaki  jest jego udziałem. Pełni on funkcję przy wielkich tajemnicach naszej wiary. Jest tak bardzo blisko Ofiary Chrystusa, gdzie On sam przychodzi na Ołtarz pod postacią chleba i wina!

Aktualnie do grona „naszych”  ministrantów należy kilkunastu chłopców w wieku szkolnym.

Właściwej  formacji ministrantów w naszej parafii mają służyć zbiórki, w trakcie których omawiane są aktualne sprawy związane z rokiem liturgicznym oraz konkretne posługi ministranckie. Każdy ministrant służy na Mszy św. w dni powszednie oraz w niedzielę – wg ustalonego harmonogramu. Strojem ministranta jest komża, rewerenda oraz pelerynka. Patronami ministrantów są: św. Dominik Savio,  św. Jan Bosko, św. Alojzy Gonzaga, oraz św. Jan Berchmans.

Aby należeć do grona ministrantów, potrzeba właściwego przygotowania.

Zanim, więc mali chłopcy staną się ministrantami,  jako aspiranci będą uczestniczyć w specjalnym przygotowaniu. Ministranci, którzy gorliwie służą i uzyskają największą frekwencje są nagradzani. W planach są też, wzorem lat wcześniejszych, wyjazdy na wspólne wakacje, udział we wspólnych wyjściach do kina, kręgle czy inne tego typu atrakcje.

Każdy ministrant  musi o tym pamiętać, że jest wzorem dla swoich rówieśników. Będąc blisko Chrystusa, przy ołtarzu musi Go ukazywać swoim życiem.

Kochani Rodzice! Pomagajcie swoim synom w ich służbie.

Niech uczą się modlitwy, głębokiej wiary, czci dla Eucharystii oraz życia prawdziwie chrześcijańskiego właśnie od was. Niech służba ta będzie dla nich radością.  Stwarzajcie im religijną atmosferę w domach rodzinnych, módlcie się w ich intencji. Bądźcie dumni, że wasi synowie są ministrantami. Może z grona tych chłopców ktoś usłyszy kiedyś głos Boga powołujący do kapłaństwa.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do służby przy ołtarzu, jako ministranci.

Zasadniczo do tego grona przyjmowani są chłopcy w wieku szkolnym, ale mile widziany jest każdy, kto z sercem i ochotą pragnie służyć Panu Bogu. Gwarantujemy, że Wasze dzieci poświęcając w ten sposób część swojego czasu wolnego nie tylko ofiarują go w szczytnym celu, ale również będą miały możliwość wypracowania najlepszego systemu wartości w tak trudnych i skomplikowanych czasach. Zgłosić można się na najbliższą zbiórkę, które odbywają się w soboty w godzinach dopołudniowych lub u księdza opiekuna. Więcej informacji w zakrystii oraz u ks. Łukasza Jaworskiego lub Michała Wysockiego – Prezesa Formacji LSO w naszej parafii.

FAQ [najczęściej zadawane pytania]

Jak mogę zostać ministrantem?
Aby zostać członkiem formacji LSO, wystarczy zgłosić się do zakrystii przed dowolną mszą świętą lub wypełnić formularz internetowy znajdujący się poniżej.

Kto może zostać członkiem LSO?
każdy chętny mężczyzna. Liturgiczna Służba Ołtarza to nie tylko młodzi chłopcy podający księdzu ampułki. To także osoby dorosłe, pomagające chociażby w kwestowaniu czy czytające lekcję podczas liturgii słowa. Są to też mianowani przez biskupa nadzwyczajni szafarze komunii świętej. Zapraszamy osoby w każdym wieku (ze względu na pewną odpowiedzialność podczas Mszy świętej wymagamy jednak, aby minimalny wiek ministranta wynosił 6 lat).

Jakie wymagania stawia przede mną służba w LSO?
Od członka formacji wymaga się przede wszystkim obecności na niedzielnej eucharystii oraz aby przynajmniej w jeden wybrany dzień tygodnia pojawił się na mszy świętej. Ponadto, każdy zobowiązany jest uczęszczać na obowiązkowe zbiórki formacji oraz brać czynny udział w życiu parafii (pomoc przy asyście podczas świąt i uroczystości). Ważne też jest, aby ministrant był osobą prawdziwie wierzącą i praktykującą. Jeżeli jednak wyrażasz chęć odnalezienia Boga poprzez służbę przy jego ołtarzu, to przyjmiemy Cię z otwartymi rękami!
UWAGA! Wymagania dotyczą osób w wieku szkolnym. Od osób dorosłych wymaga się przede wszystkim wypełniania obowiązków chrześcijanina, elastyczności (zwłaszcza w niedzielę i święta) oraz udziału w życiu parafii.

Zapisałem się, co dalej?
Po zapisaniu się chętny zostaje aspirantem. Następnie w okolicach czerwca aspirant pasowany jest na kandydata. Wówczas rozpoczyna rok przygotowań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas tego okresu każdy uczy się posługi przy ołtarzu oraz  ma czas na zapoznanie się z grupą i nawiązanie znajomości.

Co da mi bycie ministrantem?
Przede wszystkim satysfakcję z bycia blisko Pana Boga i możliwość pogłębiania swojej wiary. W naszej parafii organizowane są też szkolenia liturgiczne, co pozwala na pełniejsze rozumienie tajemnicy eucharystii.  Poza tym nasza formacja organizuje różnego rodzaju spotkania oraz wycieczki, zarówno jedno jak i kilkudniowe. Co roku też staramy się odbyć wspólne kilkudniowe wakacje w ciekawych miejscach (np. Karpacz – 2016, Sanktuarium MP Góreckiej – 2015).

Czy mogę rozwijać się jako ministrant?
W Liturgicznej Służbie Ołtarza obowiązuje pewna hierarchia. Po okresie kandydatury ks. Proboszcz pasuje kandydata na pełnoprawnego ministranta. Następnie każdy kto ukończył wymagany wiek i kurs w stopniu dekanalnym, ma możliwość uzyskania z rąk biskupa promocji lektorskiej. Dla najbardziej ambitnych powstały tzw. Archidiecezjalna Szkoła Ceremoniarza i Animatora, które przygotowują do pełnienia funkcji kolejno ceremoniarza i animatora.

Co jeśli to jednak nie to?
Jeżeli z jakiś przyczyn będziesz chciał opuścić formację, nie będzie z tym żadnego problemu. Wystarczy zgłosić to do odpowiedniej osoby (ks. opiekun, prezes LSO), która porozmawia z Tobą o powodzie rezygnacji i pomoże podjąć ostateczną decyzję.

ZOSTAŃ MINISTRANTEM JUŻ DZIŚ!
Wystarczy wypełnić poniższy formularz i poczekać na odpowiedź z naszej strony!
Formularz zgłoszeniowy