Duszpasterze

Proboszcz

Ks. mgr Jarosław ZIMNY
tel. 0-67/ 261 80 54
proboszcz@parafia-wita.pl

Wikariusze

Ks. mgr Paweł Wilczewski
tel. 720 313 915 (stacjonarny)

Ks. mgr Łukasz Jaworski
tel. 720 101 002 (stacjonarny)