Dziecięcy Chór św. Wita

Chór dziecięcy działający przy Parafii św. Wita w Rogoźnie istnieje od kilku lat.

W skład chóru wchodzą uczniowie szkół podstawowych  funkcjonujących na terenie miasta i gminy. Obecnie w chórze śpiewa ponad 20 osób.

Od 2016 roku z błogosławieństwem proboszcza parafii ks. prałata Jarosława Zimnego dyrygentem chóru dziecięcego została mgr Hanna Jarmolińska.

Chór dziecięcy śpiewa podczas niedzielnej mszy świętej o godz. 11.15 w parafii. Próby odbywają się zazwyczaj w soboty. Jeśli chciałabyś/ chciałbyś dołączyć do nas zapraszamy na próbę. Duchową opieką nad chórem dziecięcym w parafii sprawuje ks. Łukasz Jaworski.