Akcja Katolicka

Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele.

Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich ludzi w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi.

Świętem patronalnym IPAK-u jest niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

CELE: promowanie wartości chrześcijańskich poprzez:

– przypominanie o celu człowieka (jego powołaniu do świętości),

– zachowanie jego godności i odpowiedzialności za zbawienie siebie i innych,

– przeciwstawianie się wszystkiemu co zagraża jego wierze, moralności chrześcijańskiej i życiu ludzkiemu,

– szerzenie i pogłębianie nauki Kościoła.

Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na terenie Rogoźnie zdążyła się już solidnie ustabilizować. Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca na Plebanii, które poprzedzone są Mszą św. Przebiegają one według ustalonego porządku z modlitwą, rozważaniem fragmentu Pisma Świętego, omawianiem tematu formacyjnego na kolejny miesiąc (…).

Opiekun duchowy: Ks. Prałat Jarosław Zimny