Niedziela Chrztu Pańskiego – O G Ł O S Z E N I A – 13.01.2019 r.

  1. Wspominając dzisiaj chrzest Pana Jezusa w Jordanie dziękujmy Bogu za naszych rodziców i chrzestnych i zróbmy wszystko, aby wypełnić zobowiązania wynikające z faktu przyjęcia przez nas sakramentu Chrztu. Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, jednak zachowując polski zwyczaj kolędy śpiewać będziemy do uroczystości Ofiarowania Pańskiego (02.02.).
  2. Dzisiaj druga niedziela miesiąca – składka inwestycyjna przeznaczona na remont organów.
  3. Już dzisiaj informujemy, że we wtorek, 22.01. przypada 15 rocz. śmierci ks. Kan. Edmunda Ławniczaka. Zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji 22 stycznia o godz. 7.00.
  4. Dziękujemy za dotychczasowe organizowanie dowozu i odwozu kolędujących księży, za ofiarowane podczas kolędy poczęstunki, za składane ofiary na remont naszych organów. W czasie trwania kolędy Msze św. od poniedziałku do piątku tylko o godz. 7.00 /w środę także o 9.00/, natomiast biuro parafialne będzie czynne tylko w środę przed południem. W losowych wypadkach prosimy o kontakt telefoniczny, lub bezpośrednio po Mszy św. rannej.
    PLAN KOLĘDY
  5. Dziękujemy za każde okazane dobro, zrozumienie i za wszelką życzliwość składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

 

ks. Łukasz Jaworski

Wikariusz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.