XI ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI 21-23 września 2018 r.

Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” – to temat XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który rozpocznie się już jutro w piątek 21 września i potrwa do niedzieli 23 września 2018 r.

Jaka idea kryje się za hasłem „Zjazd Gnieźnieński”?
Są to współczesne zjazdy, będące forum dialogu między różnymi kręgami kulturowymi, wyznaniami i religiami. W głównej mierze są to spotkania chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy poprzez dyskusje, warsztaty, modlitwę i wydarzenia artystyczne wyrażają swoją odpowiedzialność za przyszłość Kościoła, ojczyzny i Europy Stanowią także okazję do przedstawienia dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym Kontynencie. Nawiązują do tradycji zjazdu gnieźnieńskiego z roku 1000.

Tymczasem mamy rok 2018. W tymże roku 100-lecia od zakończenia tragicznej I wojny światowej oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i kilka innych państw w naszym regionie Europy, w nawiązaniu do tych wydarzeń liczni prelegenci i zaproszeni goście debatować będą nad kondycją duchową ludności Starego Kontynentu.

Duszpasterze parafii p.w. św. Wita w Rogoźnie zapraszamy naszych parafian do zainteresowania się tym wydarzeniem i wzięcia w nim udziału.

Szczegółowy program Zjazdu znajdziemy klikając TUTAJ.

ks. Łukasz Jaworski

Wikariusz Parafii pw. Świętego Wita w Rogoźnie.